Przejdź do głównej zawartości

Świątynia.

Niezwykle bliska jest mi wizja z księgi proroka Ezechiela. „zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni” Ez 47,1. Wizja ta pozwala mi stanąć naprzeciw owych mistycznych drzwi do Świątyni. Uosabia ona Chrystusa i wskazuje na święte wrota Jego przebitego na Krzyżu boku. Przez ranę otwarło się Ciało Boga, tym Ciałem jesteśmy my wszyscy. Członki Ciała obmyte Jego Najdroższą Krwią-ponieważ dał się przebić. Nabył nas dla siebie w kąpieli Krwi oraz wody. Obmył nas wnętrzem swoim. Tym samym przygotował nas na powstanie z grobów. Namaścił.

Otwarty bok Chrystusa jest jak skała Mojżesza, z której wypłynęła woda dla spragnionych Izraelitów. Wnętrze Chrystusa wylewające na nas nieustannie strumienie łaski. Kościele! W Tobie to źródło wytrysło, Ciebie obmywa i przez Ciebie płynie w świat. Wędrując poprzez historię widzę, jak czas pogłębia koryto dla Twojej łaski. Im dalej jestem, tym jest głębiej…W końcu dochodzę do miejsca, gdzie żyją wielkie ryby, oglądam się i dostrzegam nieskończoną ilość świętych drzew które nieustannie rodzą owoce biorące życie  z Ciebie. 

Świątynia nie jest miejscem na ludzkie interesy…Tutaj dominuje Boska ekonomia zbawienia. Musisz się pogodzić z utartą zabezpieczeń, by popłynąć poprzez rzekę Miłosierdzia. 
 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Odkąd oddycham Słowem lepiej Cię słyszę.

Zastanawiam się nad moim sposobem wyrażania się. Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Nasza mowa nas rzeczywiście „zdradza”-że nieco żartobliwie nawiążę do sytuacji Piotra na dziedzińcu Piłata.
Wystarczy się wsłuchać w to co mówi drugi człowiek, a jeśli mam przenikliwy umysł potrafię wywnioskować wiele na temat jego pragnień, zranień i trudności.
Mowa nas zdradza…
Kiedy dłużej słuchamy odkrywamy tajemnicę mówiącego. Pozwalając się wypowiedzieć odkrywamy człowieka.
Jakże ważnym jest umiejętność słuchania!
W istocie, mimo coraz liczniejszych kursów komunikacji interpersonalnej słuchamy siebie nawzajem za mało i źle. Osobiście to odkrywam! Źle słucham, często zagaduję sobą i nie daję w rozmowie przestrzeni milczeniu. To milczenie jest przecież tak ważne!!!
Boimy się jednak pozostać z kimś bez słowa, to nas krępuje, natrętnie cisną się wówczas do głowy przeróżne pytania lub opowieści. To błąd!
Modlitwa kontemplacyjna uczy słuchania dużo bardziej niż jakikolwiek trening komunikacji. Dzieje się tak, …

Dbałość, miłość, pielęgnacja...słów kilka na temat rozwoju więzi.

Gdyby nie spotkanie z kilkoma osobami wszystko byłoby inaczej…Myślę o tym, że w życiu tak bardzo istotne są relacje. Ogólnie więzi, które zawieramy.
Może nie jestem jakaś bardzo stara…ale tak teraz mam, że patrzę z perspektywy. Widzę, jak konkretne spotkania, z konkretnymi ludźmi wpłynęły na to kim jestem, co robię, jaki jest standard mojego samopoczucia.
Jakby nie było, ludzi spotykamy od początku…Ledwo wyjdziemy z łona matki. Tak bardzo relacje rzutują na to jaki jest nasz świat. To wręcz oszałamiające…Prawdą się okazuje przysłowie „kto z kim przystaje takim się staje” i jakaś niezwykła mądrość jest w biblii, kiedy mówi ona o tym, by unikać przewrotnych i złych. Już w psalmie 1 czytamy, że „błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wkracza na drogą szyderców”. Lecz…czy to oznacza, że mam uważać niektórych za gorszych i nimi gardzić?-Bynajmniej. Biblia pokazuje w ten sposób o wiele głębszą prawdę. Chodzi w niej o to, by głębokie, przyjacielskie relacje budować z…

Ocalić Małego.

Bóg to prostota i kruchość mały jest i goły bezdomny i w tułaczce.
Mały w świecie naszych urojonych wielkości na chwilę co rok zwraca na siebie nasze oczy.
Więc Go zechciejmy zauważyć Przyjąć do siebie nie tylko na święta.
Zacząć zupełnie na nowo. Wierzyć w moc ukrytą w najmniejszym.
Ocalić pokorę i oddanie drugiemu by w nas PRZETRWAŁ.