Sekret młodości.

Przez wieki pozostaje ciągle aktualna, bo jest utkana ze Słów, które wiecznie żyją. Dzięki temu jest zdolna przystosować się i inkulturować we wszystkich czasach i miejscach tej ziemi. Jej słowa są jak tlen, wdychasz go a się nie kończy, jest sprężyste i zmieści się wszędzie…

Ewangelia, bo o niej mowa stanowi fundament życia konsekrowanego. Zakonnicy i zakonnice składają przecież rady ewangeliczne. Jeżeli tak, to znaczy że odnowiona i przystosowana do czasów zakonność, to taka, która nieustannie odczytuje, medytuje, kontempluje i dzieli się Ewangelią.

Właśnie taka jest zasada życia zakonów. Jeśli to zostanie zaniedbane instytut umiera.

Perfectae Caritatis mówi : Przystosowana odnowa życia zakonnego obejmuje zarówno ustawiczne przywracanie do źródeł wszelkiego życia chrześcijańskiego i do pierwotnego ducha ożywiającego instytuty, jak też ich dostosowanie do zmieniających się warunków epoki. Tę odnowę - pod tchnieniem Ducha Świętego i przewodnictwem Kościoła - należy przeprowadzić wedle następujących zasad:
a) Ponieważ ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii, przeto wszystkie instytuty powinny tę normę uważać za swoją najwyższą regułę.( PC 2)

Przyznam, że niezwykle mnie to rozradowało. Kościół stoi na straży Ewangelii, a instytuty życia konsekrowanego mają pomagać w jej odczytaniu i realizacji. Ta pierwsza i najwyższa, wspólna dla wszystkich instytutów reguła, zbliża nas do siebie wzajemnie i pozwala budować jeden Kościół, w różnorodności charyzmatów.

Ewangelia jest więc lex suprema, każdego zakonnika. Odczytywana w Kościele, interpretowana w Nim staje się pewnym i niezawodnym kierunkiem życia i nieustannej nowości każdego z nas.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Mistyka nocy i kryzysu.

Nic.