Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2012

Czas nawrócenia

Obraz
„NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”- Te słowa słyszymy podczas obrzędu posypania głów popiłem, na znak pokuty i chęci przemiany życia. Nawrócenie to proces, który obejmuje całe życie człowieka, dlaczego więc zatrzymywać się jedynie na obrzędzie? Bo człowiek potrzebuje widzialnych znaków, które go motywują do wzrostu. Dlatego Kościół co roku przypomina nam prawdę o potrzebie nawracania, która tkwi głęboko w sercu człowieka, jest  to potrzeba nieustannego kierowania swojego życia do większej pełni, do większego dobra, do  większego pokoju. Potrzebę tak pojętego nawrócenia mają wszyscy, również ludzie niewierzący, każdy tęskni za czymś dobrym, choć czasem dobroć tę definiuje niewłaściwie. Człowiek szukając dobra dla siebie jest zdolny do wielu poświęceń, ważne bym wiedział, że autentyczne dobro nie zatrzymuje mnie na sobie, że w rzeczywistości osiągniecie autentycznego dobra jest nieosiągalne dla moich samowystarczalnych możliwości. Prawdziwe dobro osiągam dopiero w kontakcie  z dr

Święto więzi

Obraz
Dziś święto zakochanych. Każdy pragnie otrzymać od kogoś choć skromny dowód miłości. A w Kościele patronują nam dwie postaci Cyryl i Metody. To dzisiejsze święto z punktu widzenia Kościoła można nazwać świętem więzi, które owocują DOBREM. Dzięki poświęceniu i zapałowi Cyryla i Metodego przybyła na nasze ziemie Ewangelia. Sprawmy, by nasze więzi były nośnikiem Ewangelicznych wartości nie tylko dla nas, ale i dla tych do których jesteśmy posłani, dla otoczenia w jakim żyjemy.