Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2013

Zdemaskowany?

Obraz
W świecie dostrzegalny jest dysonans i dialektyczność. Dwoistość i paradoks. Piękno i brzydota. Dobro i zło. Natura świata skłania świat do dialogu. Jest to wyzwanie rzucone człowiekowi. To właśnie my, jako jedyni w przyrodzie jesteśmy z natury dialogikami. Bez języka, ciężko nam się porozumieć. Istniały w historii filozofii i religii prądy mówiące o tym, że ludzka mowa jest duchem między dwoma ciałami, że to przechodzące z ust do serca drugiej osoby słowo ma charakter duchowy. Warto się nad tym zastanowić. Św. Jan Apostoł pisał o LOGOSIE, Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami, o Słowie, dzięki któremu stworzone jest wszystko. Prolog Ewangelii Janowej jest utworzony na wzór lustra dla innego tekstu biblijnego, który się w nim przegląda. Tym tekstem jest opis stworzenia świata (Rdz1, 1-27). Na początku było Słowo , dzięki temu słowu istnieje świat. Bóg wypowiada słowo i dzieje się fakt :  ( Verbum caro factum est  )Słowo Boga staje się ciałem, jest faktem. Jes